Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

SỰ ĐỜI

SỰ ĐỜI
( Họa bài " Việc đời " của FL Lê Quốc Thọ )

Tỉnh lại mới hay sự đã rồi
Hoa tàn , khôn thắm lại màu tươi .
Sương tan để nắng thêm soi tỏ
Dẫu đổ cho bìm được bám thôi
Cuộc thế hai vai dù nặng gánh
Đường đời vạn dặm mặc tàn hơi
Còn trời , còn đất , còn ân nghĩa
Xin để tim hồng mộng mãi nuôi .

Nguyễn Gia Khanh , họa .

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

VIỆC ĐỜI


VIỆC ĐỜI .

Số mệnh ai sao , đã định rồi
Rơm thì khô héo , cỏ thì tươi
Cố công gắng sức mà  đành vậy
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi
Mới biết ông xanh tài khiển trí
Cho hay kẻ sĩ giỏi cầm hơi
Việc đời nhăng nhít ngoài thiên hạ
Cứ mặc kẻ dùng lẫn kẻ nuôi .

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

Xuân đến chúc mừng , một khúc ca :
An sinh gia nội đẩy lên đà
Cờ hồng thắm sắc tươi muôn hướng
Hoa tím đượm màu nở vạn hoa
Đông mãn khang cường  vui đón Tết
Xuân sang phúc lộc đến xông nhà
Tròn năm là một  mùa xuân đẹp
Mã đáo thành công hưởng thái hòa .

Sáng Mồng Một , tháng Giêng , Năm Giaps Ngọ .