Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

TÂM GIAO .


TÂM GIAO
( Họa nguyên vận bài " Duyên hạnh ngộ" của TG Hà Ngọc Kim )

Theo bước nhị huynh đã có Khanh 
Tâm giao ta dệt tấm chân thành
Tình trong ba chốn thêu tình ngọc
Tóc trắng đôi đường quyện tóc xanh
Thương kẻ đầu sông tay bịn rịn 
Nhớ người dưới núi áo phong phanh
Ngọc Kim - Quốc Thọ đôi tri kỷ
Với đệ họa cùng thủy mặc tranh .

Nguyễn Gia Khanh , họa .

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

CÚT ĐI MAUTrung Quốc tranh chấp đảo Sencaku với Nhật Bản không nhằn được , đưa ra vùng nhận diện phòng không ở Biển Hoa Đông chẳng ai nghe , từ đầu tháng 5 / 2014 lại nay lại hạ đặt dàn khoan HD 981 trên vùng biển chủ quyền thuộc Việt nam , bủa vây gần 100 tàu các loại ngăn chặn các tàu chấp pháp của ta , đâm tàu của ta bị hư hại , khiêu khích nhằm làm ta mắc mưu sử dụng lực lượng quân sự để gây chiến . Vậy có thơ rằng :

CÚT ĐI MAU !

Việt nam – Trung quốc láng giềng nhau
Nhưng bọn Hán gian xú uế đầu :
Hạ đặt giàn khoan xâm chiếm biển
Bủa vây thuyền chiến  phá ngang tàu
Treo dê bán chó mưu bành trướng
Lấy thịt đè người kế thả câu .
Sử bốn ngàn năm ghi sáng chói :
“ giặc Tàu phi nghĩa” – CÚT ĐI MAU !

15 / 5 / 2014 .

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

HỮU DUYÊN ĐƯỜNG LUẬT


DUYÊN HẠNH NGỘ

Ngọc Kim – Quốc Thọ - Nguyễn Gia Khanh
Tam hữu nhất xa cỗ lạc thành
Cưỡi gió tầm hoa về bến cũ
Chèo mây võng nguyệt tới ngàn xanh
Thơ tiên nhạc Phật say sưa thưởng
Rượu thánh men thần loáng choáng phanh
Vui cuộc trần tiên duyên hạnh ngộ
Tâm hồn thanh thản dệt thêu tranh .

Hà Ngọc Kim , xướng .

HỮU DUYÊN ĐƯỜNG LUẬT
( Họa nguyên vận bài “ Duyên hạnh ngộ” )

Ngọc Kim – Quốc Thọ - Nguyễn Gia Khanh
Đường luật hữu duyên , hội tác thành
Nối vận gieo tình tình đã thắm
Trải lòng kết nghĩa nghĩa càng xanh
Sông thơ chảy mãi không hề nghỉ
Nguồn cảm tuôn trào chẳng có phanh
Cảnh sắc vườn đời dù sáng tối
Thì tình ta vẫn đẹp như tranh .

Lê Quốc Thọ , họa .