Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

NHỚ CHÁY LÒNG

NHỚ CHÁY LÒNG .

  ( Họa bài " Nàng thơ ơi" của anh Nguyễn Gia Khanh )Qua gió gửi anh một nụ hồng

Cách vời mấy độ , mỏi mòn trông

Mở trang " CHIỀU" , lại mơ hình nguyệt

Khai bút " XUÂN", thêm tưởng dáng rồng

ước buổi tạc thù , sao chẳng có ?

Mong lần tao ngộ , cũng bằng không !

Tạm xa đôi ngả  nhưng tình nặng

THƠ vẫn của nhau ...nhớ cháy lòng !...Chú thích : 1.- " CHIỀU" ( nhà xuất bản Văn học ) , tên tập thơ của anh Nguyễn Gia Khanh , tặng .

                 2.- " XUÂN" tên đôi câu đối chúc mừng Năm mới của anh NGK tặng .

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

NÀNG THƠ ƠI !


NÀNG THƠ ƠI!
(Kính tặng thi huynh Lê Quốc Thọ)
Nỡ bỏ xa ta, hỡi mộng hồng
Thơ ơi ! sao mãi để ai trông
Dù chưa mấy vận mơ Thôi- Dị
Cũng đã bao phen vẽ phượng-rồng
Nhấc bút, bút khua tờ giấy trống
Tìm câu, câu lảng khoảng trời không
Ngày mai ước được nàng về lại
Cho khách văn chương đỡ tủi lòng.
                    Nguyễn Gia Khanh
Bài đáp của Lê Quốc Thọ:
TỦI LÒNG
Thi hứng đi đâu chẳng nỡ về
Sầu đà đong kín cả hồn quê
Bâng khuâng hồi tưởng thời xung phá
Lặng lẽ suy tư chuyện hẹn thề
Đón hạ thương mình ôm ảo ảnh
Tiễn xuân tạc dạ giữ đam mê
Mở trang giấy trắng lòng thầm nhắc
Thôi! chửa ra thơ vẫn giữ lề…

Lê Quốc Thọ


TỦI LÒNG

Anh Khanh ơi ! Bài thơ của Anh hay tuyệt , lại còn được in trên bức
tranh một cô gái đang ôm hai tai mà chạy , đàng sau là giông tố mịt
mùng , có lẽ đó là nàng Thơ đang chạy trốn bác Thọ lẩm cẩm này . Bác
lâu nay lẩm cẩm thật rồi ,không làm ra thơ nữa . Sau đây là mấy câu
bác viết lên tâm trạng của bác .
 .
TỦI LÒNG .
 
Thi hứng đi đâu chẳng nỡ về
  Tủi lòng biết mấy khách miền quê
Bâng khuâng hồi tưởng thời xung phá
Lặng lẽ suy tư chuyện hẹn thề
Đón hạ thương mình ôm ảo ảnh
Tiễn xuân tạc dạ giữ đam mê
Mở trang giấy trắng luôn thầm nhắc
Thôi ! Chửa ra thơ ,vẫn giữ lề...

 
Lê Quốc Thọ .