Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

Gỡ kính hồng ra , thấy giữa đời
Thanh thiên bạch nhật đỏ đen phơi :
Nhỏ to cao thấp bao người chạy
Ngon dở ít nhiều lắm kẻ xơi
Được thế , trổ "tài" mà thụ hưởng
Lỗi thời , kiệt sức cứ chèo bơi .
Đàm thiên thuyết địa lời hoa mỹ
Để lại cho ai một trận cười !

FL .

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

VƯƠNG MÃI TÌNH THƠ

  VƯƠNG MÃI TÌNH THƠ
( Họa nguyên vận bài " Chơi thơ" của anh NGUYỄN GIA KHANH )

Vương mãi tình thơ để trọn vui
Đời cay rồi cũng có khi bùi
Ngắm hoa tươi sắc mừng xuân tới
Ngó nắng nhạt màu tiễn hạ lui
Ý đẹp lời hay hằng quý trọng
Niềm đau nỗi xót đã chôn vùi
Trăng thanh gió mát khơi nguồn hứng
Vương mài tình thơ để trọn vui .

CHƠI THƠ

CHƠI THƠ
(Thuận-Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)
Chơi thơ viết mãi để đời vui
Vận nối tình trao gửi ngọt bùi
Lời thắm ý gieo thương nhớ quyện
Mộng say lòng khiến tủi buồn lui
Khơi hồn dậy sóng băng gềnh lướt
Vẫy bút đưa mây dạt gió vùi
Ngời tỏa bóng trăng cùng xướng họa
                                                     Chơi thơ viết mãi để đời vui.