Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

CẢM THU

              CẢM THU
           ( thủ vĩ ngâm )

Mong đời thắm lại sắc thu xưa
Bởi cảnh thu nay ý chẳng vừa
Cúc đã bẽ bàng trong gió sớm
Nai đâu ngơ ngác giữa rừng trưa
Tình si lạc bến vào giông bão
Người cũ nhắc mình đón tứ  thơ
Thầm gửi nỗi lòng nhiều ước muốn
Mong đời thắm lại sắc thu xưa .

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

MONG MƯA

MONG MƯA


Quê tôi sao cứ nắng rông dài
Có phải Cóc kia đã hết tài ?
Tháng hạ ngày chang vầng lửa đỏ
Vườn thu hoa đợi giọt sương mai
Chạnh lòng lại nghĩ thương thân quạt
Đến giếng rồi trông tủi phận đài
Trai gái trẻ già lo việc nước
Ngắm trời xanh thẳm , ước mưa hoài .

Chú thích : 1. Cóc là cậu Ông Trời , kêu mãi trời vẫn không mưa .
                   2. Trời nóng , quạt phải quay suốt ngày đêm .

                   3. Giếng khô nước , đài ( gàu) lâu ngày không được dùng .