Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

THƠ TIÊU ĐIỂM

THƠ TIÊU ĐIỂM
( họa bài Thơ Nguyễn Gia Khanh của tg Phạm Kim Lợi )

Thi đàn Đất Việt sáng "Gia Khanh "
Tiêu điểm bao trang Web tác thành
Âns phẩm Đường thi nhiều ngưỡng mộ
Thẻ vàng Lục bát sớm lưu danh
Thơ Hàn thuở trước cùng so bước
Thơ Quachs ngày xưa hẳn cũng đành...
Xướng họa giao hoan tình quyến luyến
Vườn thơ đẹp mãi một " Khôi Thanh " .

Lê Quốc Thọ , họa .