Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

ĐÓN XUÂNĐÓN XUÂN

Đông tàn để đón xuân sang
Để đào khoe tím, mai vàng khoe tươi
Để vui náo nức muôn người
Để tình muôn nẻo đất trời đầy xuân .

Lê Quốc Thọ .

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

TẬN DIỆT ĐI THÔI !TẬN DIỆT ĐI THÔI !

Chẳng phải người đâu, loại thú quèn
Sống trên đau khổ triệu dân đen
Vờ đui, bỏ mặc điều sai trái
Gỉa điếc, buông tha việc thấp hèn
Cướp của: lòng tham không thỏa mãn
Hại người: tâm ác đã từng quen
Lưới trời lồng lộng giăng muôn nẻo
Tận diệt đi thôi ! loại thú quèn .

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

TIẾP BƯỚC XUÂN

 

 

TIẾP BƯỚC XUÂN


Ta lại cùng nhau tiếp bước Xuân
Trang thơ năm cũ nối thêm vần
Buồm căng gió lộng ra dòng lớn
Ý hợp tâm đồng kết chữ " Thân"
Vương nội niềm xưa trong cõi mộng
Đón tia nắng mới giữa đường trần
Mặc cho muôn lối đời đen bạc
Yêu quý, tình xa cũng hóa gần .

Lê Quốc Thọ, Xướng .

Chúc mừng huynh lại “TIẾP BƯỚC XUÂN” , Gia Khanh xin góp họa cùng:

NỐI NHỊP QUAN SAN

Người đà trở lại với vườn xuân
Hối hả nghe cây nhựa chuyển vần
Lắng tiếng tri âm ngời mộng cũ
Gieo mùa ái hữu đượm tình thân
Đan vòng tay ấm thêm màu nắng
Dũ áo sờn xưa hết bụi trần
Nhặt bóng tàn vơi vùi dĩ vãng
Quan san vạn nẻo cũng như gần.

Nguyễn Gia Khanh, họa .