Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

HỌA THƠ " NHỚ MÙA QUA" CỦA ANH NGUYỄN GIA KHANH

NHỚ MÙA QUA
( Thuận - Nghịch độc)

Đâu còn mộng cũ bướm cùng hoa
Vắng bạn buồn dâng lệ nhạt nhòa
Dầu dãi bước nao đường bóng lặng
Tái tê chiều ấy thuở người xa
Ngâu sùi sụt đổ lòng tan nát
Lá xạc xào khua gió vỡ òa
Đầu bạc nhuốm sương nghe buốt lạnh
Thâu canh thức nhớ gợi mùa qua .

(Nguyễn Gia Khanh xướng) .

MƠ  CHÚT  NGÀY QUA
( Họa vần )

Xuân tàn, hè đến, bướm vờn hoa
Khóe mắt người xưa ráo lệ nhòa
Bến vắng chỉ về trong mộng ảo
Lối xưa đâu tới giữa ngày xa
Chân trời chốn đó mây tan hợp
Mé núi nơi đây suối đổ òa
Ai chẳng biết ai niềm khát vọng
Còn mơ tìm được chút ngày qua .

Lê Quốc Thọ, họa.