Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ...

TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ...

Từ lúc chào nhau, dạ ngẩn ngơ
Tình trong như đã... thỏa mong chờ
Chưa trao lời ngọc nhiều vương vấn
Mà giữ niềm riêng những thẫn thờ
Muốn gửi tin yêu thuyền cập bến
Còn e biển lặng sóng xa bờ
Gió ơi đừng thổi, trời khoan sáng
Để giấc mộng vàng đẹp áng thơ.

07/7/2016
Người yêu thơ xứ Dừa.