Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

VỊNH CÂY LIỄU

VỊNH CÂY LIỄU

Liễu rủ ven đường chẳng có hay
Kẻ sờ người nắm ngán ngao thay
Bướm kia bay lượn ba bề gốc
Ong nọ trườn bò bốn phía cây
Lá héo vật vờ than phận trước
Cành khô lúc lắc khóc duyên nay
Trách người năm ấy gieo nhầm chỗ
Nên để thân em đến nỗi này ...

Lương Liễu , xướng .

THƯƠNG THAY PHẬN LIỄU

Du cảm đường tình gặp dở hay
Thoắt trông phận liễu quá thương thay !
Gửi thân Vườn Thúy nhòa hương sắc
Nép bóng Lam Kiều úa cỏ cây
Đã dận bướm ong tường nẻo cũ
Còn hờn trăng gió tận ngày nay
Lòng xuân lai láng bao xuân lẻ
Liễu yếu thân đơn vẫn chốn này ...

Lê Quốc Thọ , họa .