Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC MỪNG NĂM MỚIXuân sang Năm Mới , chúc luôn GIÀU

GIÀU để cuộc đời hết khổ đau :

GIÀU Sức, phòng thân thường mạnh khỏe

GIÀU Tâm, renf đức sáng bền lâu

GIÀU Tài thực học nâng đà tiến

GIÀU Của tự làm phát lộc mau

GIÀU Nghĩa GIÀU Tình GIÀU Quý mến

Gìn vàng giữ ngọc trọn cho nhau .Lê Quốc Thọ