Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

VỀ BÀI THƠ " TÂM SỰ CÙNG TRĂNG" CỦA TG LÊ QUỐC THỌ LẠI MANG TÊN TG NGUYỄN ĐĂNG BÁ.

     VỀ BÀI THƠ " TÂM SỰ CÙNG TRĂNG " CỦA TÁC GIẢ LÊ QUỐC THỌ, LẠI MANG TÊN TG NGUYỄN ĐĂNG BÁ.         
  Kính gửi Thầy giáo Phan Huy Huyền, chủ tịch Hội Thơ Đường huyện Yên và Ban Biên tập, tập thơ ĐẤT HUYỆN YÊN TẬP 8.
    Chiều nay, ngày 26/5/2016, tôi vui mừng đã nhận được tập thơ Đất Huyện Yên, tập 8,( NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC) trong đó có thơ của tội đã được đăng 2 bài: " XUÂN SỚM" và " TÂM SỰ VỚI BÀ",( trang 114), tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy và BBT Hội thơ đường huyện Yên.
    Sau đây tôi xin trao đổi với Qúy Thầy và BBT Hội thơ Đường huyện Yên về bài thơ TÂM SỰ CÙNG TRĂNG.
         Bài thơ TÂM SỰ CÙNG TRĂNG được đăng ở trang 107 thơ ĐẤT HUYỆN YÊN TẬP 8 ( NXB VĂN HỌC), với tên tác giả NGUYỄN ĐĂNG BÁ ( năm sinh 1923, Đô Lương), chính là là bài thơ tôi ( LÊ QUỐC THỌ ) sáng tác vào ngày 26/12/2003. Xuất xứ bài thơ như sau : " Vào dịp đầu năm 2003, Anh NGUYỄN DUY TÂN ( Quê ở Yên Thành, nay định cư ở Vũng Tầu), có bài thơ xướng mời họa sau:
    "  BẢY MƯƠI TỰ KHÚC.
   Xuân này tuổi đã bảy mươi tròn
   Canh cánh bên lòng nợ nước non!
   Vật đổi vẫn nguyên tờ giấy trắng.
   Sao dời không bận tấc lòng son
   Tóc xanh lẫn lộn điều hư thực
   Đầu bạc đắng cay chuyện mất còn!
  Vai nặng hai phần ba thế kỷ
   Nợ đời mới trả tí con con ! "
     Đọc bài thơ, tôi cảm thấy Anh Duy Tân có tâm trạng bi quan. Tôi đồng cảm cùng Anh bởi Anh cũng là đồng nghiệp nghề giáo, tôi muốn để Anh được vui hơn ( không dám nói là an ủi), tôi họa bài của Anh bằng bài thơ"TÂM SỰ CÙNG TRĂNG :
   Trăng hỡi! Sao trăng khuyết lại tròn
   Tròn rồi lại khuyết gác đầu non
    Khuôn trăng tròn vãnh soi lầu tía
   Vẻ nguyệt vành khuyên chiếu gác son.
   Mây có vô tình , tình chẳng mất
   Sao không trọng nghĩa, nghĩa đang còn.
  Còn trời, còn đất, còn nhân loại
   Tròn khuyết can chi, chuyện cỏn con."
      Nhận được bài thơ, Anh Duy Tân rất vui và đã đem đăng trong tập thơ LỜI TRI KỶ( trang 73) trong dịp mừng thọ Anh 70 tuổi, in năm 2004. Sau đó bài thơ TÂM SỰ CÙNG TRĂNG  của tôi đã được đăng ở tập THƠ XỨ DỪA, báo NGHỆ AN CUỐI TUẦN, TẬP THƠ HƯƠNG ĐẤT VIỆT( CỦA CLB THƠ VIỆT NAM), Trang WEB VANTHOVIET.COM, Trang THODUONGDATVIET.COM, THIDANVIETNAM.COM,DATDUNG.COM, blog FANLONG.BLOGTIENGVIET.NET, blog LEQUOCTHO.BLOGSPOT.COM. vân vân...
   Thế mà không hiểu do đâu bài thơ của tôi trong TẬP THƠ ĐẤT HUYỆN YÊN TẬP 8 LẠI MANG TÊN TÁC GIẢ LÀ NGUYỄN ĐĂNG BÁ ? Tại sao một số từ lại có sự thay đổi như: " tròn vãnh" trong câu 3 lại sửa thành " vành vãnh"; từ " vành khuyên" trong câu 4 lại sửa thành "nghiêng nghiêng"; từ " Sao không" trong câu 6 lại sửa thành " gió quên", từ " nhân loại" trong câu 7 lại sửa thành " trăng đó", từ " can chi " trong câu 8 lại sửa thành " hề chi", làm thay đổi dụng ý của tác giả là tôi.
   Kính mong Thầy và Ban Biên tập xem lại, và nếu có thể thì đính chính. Trong thư nội dung trên có gì sai sót, kính mong Thầy và BBT,  cho ý kiến trao đổi. Kính chúc Thầy và Ban biên tập nhiều niềm vui hạnh phúc.                            Lê Quốc Thọ, Anh Sơn .             LEQUOCTHO12@GMAIL.COM