Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN ĐINH DẬU ANH NGUYỄN GIA KHANH TẶNG