Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

THƠ ĐƯỜNG LUẬT


NHỚ NGÀY QUA

Xuân tàn – hè đến bướm vờn hoa
Khóe mắt người xưa ráo lệ nhòa
Bến vắng chỉ về trong mộng ảo
Lối xưa đâu tới giữa miền xa
Chân trời chốn đó mấy tan hợp
Nẻo đất nơi đây suối đổ òa
Ai chẳng biết ai niềm khát vọng
Còn mơ tìm được chút ngày qua.


THƠ TIÊU ĐIỂM

Thi đàn đất Việt sáng Gia Khanh
Tiêu điểm bao trang web tác thành
Ấn phẩm Đường thi nhiều ngưỡng mộ
Thẻ vàng Lục bát lắm lưu danh
Thơ Hàn* thuở trước cùng so bước
Thơ Quachs** ngày xưa hẳn cũng đành…
Xướng họa giao lưu tình quyến luyến
Trời thơ rạng rỡ một Khôi Thanh.


* Hàn : Hàn Mặc Tử
** Quachs:  Quach Tấn