Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

NGUYỄN GIA KHANH: Câu đối mừng xuân Đinh Dậu kính tặng bác Lê Quôc Thọ